Furien

Zoznam výhod:

MODEL Špeciálny VIP model hráča

PENIAZE Za každé zabitie napriateľa získaš +1000$

PENIAZE Na začiatku každého kola získaš +500$

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Freezing bullets, vďaka ktorému máš šancu spomaliť furienov

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Fading bullets, vďaka ktorému zviditeľníš furienov po zásahu

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Auto BHOP, vďaka ktorému môžeš skákať automatický bunnyhop

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Bullet dodge, vďaka ktorému máš šancu sa vyhnúť guľke nepriateľa

ITEM Sprístupní sa ti item Wallhang, vďaka ktorému môžeš liezť po stenách

ITEM Sprístupní sa ti item No slowdown, vďaka ktorému ťa zásahy nebudú spomalovať

ITEM Sprístupní sa ti item Superknife, ktorý zabíja antifurienov na jednu ranu

ITEM Sprístupní sa ti item Regenerácia, ktorá ti neustále doplňuje HP

ITEM Sprístupní sa ti item Rýchlosť, vďaka ktorej budeš rýchly i za antifuriena

KNIFE Sprístupní sa ti nôž SLEEP KNIFE, ktorý po zásahu oslepí nepriateľa na 1.5 sekundy

KNIFE Sprístupní sa ti nôž FLAG KNIFE, ktorý znižuje damage nepriateľa o 50% na 5 sekúnd

KNIFE Sprístupní sa ti nôž REGEN KNIFE, ktorý ti po zabití nepriateľa pridá +25HP

GUN Sprístupní sa ti zbraň XM1014 Special, ktorá má +30% damage

GUN Sprístupní sa ti zbraň AWP Special, ktorá zabíja furienov instantne

GUN Sprístupní sa ti zbraň Deagle Special, ktorá má +40% nábojov v zásobníku

DAMAGE Po zasiahnutí nepriateľa sa ti ukáže spôsobené poškodenie

VIPS Po napísaní /vips budeš v zozname VIP hráčov online

HP Za každé zabitie nepriateľa získaš bonus +5hp